Beste klant, bestellingen worden binnen 1 werkdag verzonden. Een normale levertermijn van je pakje is dus 2 à 3 werkdagen.

 

Algemene voorwaarden heartsandflowers.be

 

1.Algemeen

1.1 Onder 'Hearts & Flowers” wordt in deze voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Rik Dehollogne, gevestigd te Hasselt, België. De winkel is gevestigd op het adres Maastrichterstraat 49 bus 13, 3500 Hasselt, met BTW nummer BE0696571747.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

2. Levering

2.1 Hearts & Flowers zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen zeven werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een GSM-nummer.

2.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als absolute termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

2.3 Hearts & Flowers is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Hearts & Flowers gedragen.

2.4 Alle goederen worden aangetekend/verzekerd verzonden, waarbij er door de koper moet afgetekend worden voor ontvangst. Het door de koper afgetekende bewijs van ontvangst van de transportfirma, geldt als bewijs van aflevering ten opzichte van Hearts & Flowers.

2.5 Goederen worden enkel geleverd binnen de Europese Unie.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten, die afhankelijk zijn van de aard van de goederen en de bestemming, maar worden duidelijk afzonderlijk vermeld bij het afrekenen van de bestelling.

 

4. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hearts & Flowers gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

5. Herroepingsrecht / Garantie

5.1 Wettelijk gezien heeft de koper recht op 7 dagen bedenktermijn, waarbinnen de koper schriftelijk aan Hearts & Flowers kan mededelen dat hij van de aankoop wilt afzien. De koper draagt de transportkosten voor het terugsturen, en het aankoopbedrag zal worden teruggestort. In praktijk zal Hearts & Flowers deze regeling alleen kunnen toepassen op non-food artikelen (21% BTW), want de wet zegt echter dat deze regeling niet geldt voor voedingsmiddelen, en dit vanuit hygiënisch oogpunt. Hieronder vallen alle artikelen die aangeboden zijn aan 6% BTW (alles wat uit voeding bestaat of voedingsmiddelen bevat)

5.2 De koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de goederen beschadigd of incompleet zijn, dient de koper dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hearts & Flowers, en zullen de goederen vervangen of terugbetaald worden indien de klacht gegrond is.

 

5.3 Bij geschillen die niet op de normale manier opgelost raken, kan de consument een klacht indienen bij het 'Online Dispute Resolution' of kortweg het 'ODR-platform'. Dit kan door het formulier in te vullen op het Europese ODR-platform op https://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Betaling

6.1 De betalingen zullen verlopen via:
- de online betalingsservice van PAYPAL (www.paypal.com), en hierop zijn de algemene voorwaarden van PAYPAL van toepassing
- de online betalingsservice van Multisafepay (www.multisafepay.nl) voor betaling met Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro & IDeal, hierop zijn de algemene voorwaarden van Multisafepay van toepassing

6.2 Beveiligde verwerking van de betalingsgegevens:
- de betalingsgegevens worden versleuteld door Paypal, en wij van Hearts & Flowers krijgen de gegevens van je kredietkaart op geen enkel moment te zien.
- de betalingsgegevens worden versleuteld door Multisafepay, en wij van Hearts & Flowers krijgen de gegevens van je bank- of kredietkaart op geen enkel moment te zien.
 

7. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hearts & Flowers en de koper is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

 

 8. Privacy & GPDR

Betreffende het verzamelen & bewaren van persoongegevens:

bij het invullen van het contactformulier vragen wij enkel de informatie die wij nodig hebben om adequaat op uw vraag te kunnen antwoorden: naam, emailadres en telefoonnummer. Indien u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden, vult u een ‘0’ in in het vakje ‘telefoonnummer’. Uw emailadres wordt niet opgenomen in een mailinglijst, want Hearts & Flowers stuurt geen onnodige of promotionele emails. Uw gegevens worden ook niet gedeeld met derden.

bij het plaatsen van een bestelling vragen wij enkel de informatie die wij nodig hebben om uw bestelling adequaat te kunnen afhandelen: naam, emailadres, adres voor facturatie, adres voor verzending, telefoonnummer. Uw IP-adres wordt automatisch geregistreerd met het oog op de algemene veiligheid. Indien u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden, vult u een ‘0’ in in het vakje ‘telefoonnummer’. Uw emailadres wordt niet opgenomen in een mailinglijst, want Hearts & Flowers stuurt geen onnodige of promotionele emails. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor promotionele doeleinden.

* welke gegevens worden wél gedeeld met derden bij het plaatsen van een bestelling?
– verzending: enkel uw naam, uw emailadres, en het verzendadres worden doorgegeven aan één van de 2 verzenddiensten waarmee wij samenwerken: Bpost of DPD. Zij zijn vanzelfsprekend ook gebonden aan de behandeling van uw gegevens volgens de regels van de GPDR.

betaling: Hearts & Flowers geeft enkel uw naam en het aankoopbedrag door aan de betalingsverwerkers met wie wij een overeenkomst hebben, zijnde: Multisafepay (voor VISA, Mastercard, Maestro, Ideal en Sofort-banking) en Paypal. Uw betalingsgegevens worden niet verwerkt noch opgeslagen in onze eigen systemen; deze worden op vertrouwelijke wijze verwerkt door de betalingsverwerker van uw keuze, waarna Hearts & Flowers slechts een melding krijgt van het al-dan-niet slagen van de betalingstransactie. De betalingsverwerkers Multisafepay en Paypal zijn vanzelfsprekend ook gebonden aan de behandeling van uw gegevens volgens de regels van de GPDR.

bij het aanmaken van een account. Een account aanmaken is niet verplicht bij het plaatsen van een bestelling, en heeft enkel volgende doelen:
* het makkelijk opvolgen van de status van uw bestelling
* het makkelijk plaatsen van toekomstige bestellingen

In elk van bovenstaande gevallen houdt u de volledige controle over uw gegevens: u kan op eenvoudig verzoek (per mail, telefonisch) uw gegevens consulteren, laten aanpassen, of volledig uit ons systeem laten verwijderen.

Betreffende de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens:

– onze website maakt gebruikt van beveiligde verbindingen (https) en SSL-certificaten, zoals vereist in de GPDR-wetgeving ter bescherming van de verstuurde data
– onze website en alle persoonsgegevens worden bewaard/gehost op een externe server die aan alle beveiligingsnormen voldoet
– de backoffice van onze website is met paswoorden beveiligd
– verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en het toezicht op de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens is de zaakvoerder, Rik Dehollogne
– medewerkers van Hearts & Flowers hebben slechts toegang tot de klantgegevens die zij nodig hebben om een vraag te beantwoorden of een bestelling te verzenden, en zijn zeer goed op de hoogte over de verplichting tot vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens die zij tijdens de uitoefening van hun functie onder ogen krijgen.

Cookies

Bij internetbezoek aan onze website/webshop plaatst Hearts & Flowers cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald).

Bij het eerste bezoek aan onze site, krijgt u automatisch de vraag (via pop-up) om uw toestemming voor het plaatsen van cookies.

© Hearts & Flowers online snoepwinkel - BTW BE 0696571747